Πινακίδα οδού πράσινη 25×35

20.00 

Πινακίδα οδού πράσινη 25×35
Κωδικός 16618

Προϊόν το οποίο κατασκευάζεται
κατόπιν παραγγελίας.

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

 €

Περιγραφή

Πινακίδα οδού πράσινη 25×35

  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων μας είναι από φύλλα αλουμινίου,
    1,2 χιλιοστών λευκή – γαλβανιζέ και βινύλιο cast πολυμερικό 7 ετών.
  • Στην πίσω όψη της επιγραφής υπάρχουν έτοιμες τρύπες ωστε να βιδωθεί ή να καρφωθεί εύκολα και ίσια.

Επιγραφές Σήμανσης :

Σήμανση ασφάλειας και υγείας, κάθε σήμανση η οποία, αναφερόμενη σε ένα ορισμένο αντικείμενο, δραστηριότητα ή κατάσταση, παρέχει μια ένδειξη ή οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια ή/και την υγεία κατά την εργασία, μέσω, ανάλογα με την περίπτωση, πινακίδας, χρώματος, φωτεινού ή ηχητικού σήματος, προφορικής ανακοίνωσης ή σήματος δια χειρονομιών. Οι πινακίδες τοποθετούνται καταρχήν σε κατάλληλο ύψος, και σε θέση ανάλογη με την οπτική γωνία, λαμβανόμενων υπόψη ενδεχόμενων εμποδίων, είτε στο σημείο εισόδου μιας ζώνης γενικού κινδύνου είτε σε άμεση γειτονία συγκεκριμένου κινδύνου ή επισημαινόμενου αντικειμένου και σε καλά φωτισμένο, εύκολα προσπελάσιμο και ορατό μέρος.

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το έντυπο του ευρωπαϊκού κανονισμού με τους κανόνες των σημάνσεων ασφάλειας εδώ

Safety Signs:

Safety Health Marking means any label which, referring to a particular object, activity or condition, provides an indication or instructions on safety and / or health, by means of a sign, color, , a luminous or audible signal, a verbal announcement or a gesture signal. The signs shall be affixed in principle at a suitable height and in a position commensurate with the angle of view, taking account of any obstructions either at the point of entry of a general danger zone or in the immediate proximity of a particular hazard or object and a well lit, easily accessible and visible part.

You can watch or download eu directive for minimum requirements here.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Πινακίδα οδού μπλέ 25×35 | © 2018 Grafo | All Rights Reserved

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.3 kg
Διαστάσεις 35 × 0.1 × 25 cm

Σχετικά προϊόντα