Βιβλίο Αναφοράς (Απαγόρευσης Καπνίσματος)

7.17 

Είδος εντύπου: Βιβλίο Αναφοράς (Απαγόρευσης Καπνίσματος) του Ν. 3868/2010 
Κωδικός: 565
Διαστάσεις: 21 x 30 cm
Αρ. Φύλλωνν: 100

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

Περιγραφή

Βιβλίο Αναφοράς (Απαγόρευσης Καπνίσματος)

  • Βιβλίο για την απαγόρευση του καπνίσματος βάση του νόμου 3868/2010 .
  • Με σκληρό εξώφυλλο, και διαστάσεις 30cm ύψος και με πλάτος 21cm.
Χαρτί / Εκτύπωση:
  • 100 φύλλα με δίχρωμη εκτύπωση σε βαρύ χαρτί γραφής 100γρ.
  • Μπορεί ακόμα και να τροποποιηθεί δημιουργώντας τις δικές μας παραμέτρους

Έντυπο Απαγόρευση Καπνίσματος. Τι προβλέπεται:

..”Το «Βιβλίο Αναφοράς καπνίσματος για την εφαρµογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται εντός των επιχειρήσεων και η τήρησή του   απαιτείται σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και στις αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Το βιβλίο αυτό αγοράζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα καταστήματα Χαρτικών είναι ένα «τετράδιο» με χοντρό εξώφυλλο τουλάχιστον 100 σελίδων. 

Η αρίθµηση του “Βιβλίου Αναφοράς” γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήµατος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυµία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

Η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται  πρόστιµο. Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599. Η µη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, συνεπάγεται δε, πρόστιµο”..

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ  του νόμου 3868/2010 πατώντας εδώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Βιβλίο Αναφοράς (Απαγόρευσης Καπνίσματος) | © 2018 Grafo | All Rights Reserved

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.7 kg
Διαστάσεις 21 cm

Σχετικά προϊόντα