Έντυπο Απεντόμωσης & Μυοκτονίας

4.88 

Είδος εντύπου: Έντυπο Απεντόμωσης & Μυοκτονίας
Κωδικός: Z608
Διαστάσεις: 41 x 29 cm
Αρ. Φύλλων: 50

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Άμεση Διαθεσιμότητα, 1 - 3 εργάσιμες

Περιγραφή

Έντυπο Απεντόμωσης & Μυοκτονίας

  • Πρέπει να περιέχει τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών
Χαρτί / Εκτύπωση:
  • Με σκληρό εξώφυλλο, και διαστάσεις 29 cm ύψος και με πλάτος 41cm ανάπτυγμα.
  • 50 φύλλα σε χαρτί γραφής 90γρ.
  • Μπορεί ακόμα και να τροποποιηθεί δημιουργώντας τις δικές σας παραμέτρους


Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των 7 αρχών του HACCP. (Κανονισμός 852/2004)

Αρχές HACCP

α) να εντοπίζονται οι τυχόν πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα·

β) να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη μιας πηγής κινδύνου ή τη μείωσή της σε αποδεκτά επίπεδα·

γ) να καθορίζονται κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των εντοπιζόμενων πηγών κινδύνου·

δ) να καθορίζονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου·

ε) να καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνεται κατά την παρακολούθηση ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο·

στ) να καθορίζονται διαδικασίες, οι οποίες διεξάγονται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) λειτουργούν αποτελεσματικά, και

ζ) να καταρτίζονται έγγραφα και φάκελοι ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων, ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ).

 

Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο από τον ΕΦΕΤ, πατώντας εδώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Έντυπο Απεντόμωσης & Μυοκτονίας| © 2020 Grafo | All Rights Rererved

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.3 kg
Διαστάσεις 41 × 0.3 × 29 cm

Σχετικά προϊόντα